Disclaimer

 

Deze site is eigendom van Vasteloavends Verain Sjiek Wa uit Kerkrade. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Vasteloavends Verain Sjiek Wa op het World Wide Web (www). Een en ander beschermd door het auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

 

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie ontleend worden. Een bezoek aan de site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met Vasteloavends Verain Sjiek Wa en/of diens leden ontstaan.

 

Vasteloavends Verain Sjiek Wa attendeert erop dat emailverkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld.

 

Vasteloavends Verain Sjiek Wa wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site en de daaraan gerelateerde webapplicaties uitdrukkelijk af.

 

Vasteloavends Verain Sjiek Wa is op geen enkele wijze aansprakelijk voor teksten en/of links geplaatst in het gastenboek. Wel zal Vasteloavends Verain Sjiek Wa regelmatig controleren op kwetsende teksten en/of (schadelijke) links. Vasteloavends Verain Sjiek Wa behoud zich dan ook het recht voor berichten te wijzigen en/of te verwijderen indien Vasteloavends Verain Sjiek Wa hier aanleiding toe ziet, zonder de schrijver hierover te informeren!