Alle gebruikelijke activiteiten van het carnavalsseizoen 2021-2022 gaan niet door voor carnavalsverenigingen Kirchröatsjer Vasteloavends Verain, Vasteloavends Verain Kirchroa-West en KV Burgerlust 1924. De afgelasting van alle fysieke carnavalsactiviteiten betekent niet dat er helemaal geen invulling gegeven wordt aan carnaval 2022. Beleef Kerkrade werkt samen met de drie carnavalsverenigingen aan een speciaal, actueel Kerkraads programma.

Voor actuele informatie, ga naar: http://www.beleefkerkrade.nl